O NAMA

TUTOR-CENTAR ZA PODUKU STRANIH JEZIKA d.o.o. za usluge djeluje od 2008. godine i ostvaruje programe poduke stranih jezika polaznika svih uzrasta na više lokacija u gradu Zagrebu.

Trudimo se odgovarati na potrebe naših polaznika kvalitetom podučavanja, a dosadašnji uspješni rezultati pokazatelji su i smjernice za daljnje usavršavanje.Cilj nam je da naši polaznici unaprijede znanje stranog jezika, aktivno ga koriste i uživaju prilikom učenja.

Želimo da kroz naše stručno vodstvo mogu iskazati i upotrijebiti stečeno znanje i iskustvo.Najveći broj naših polaznika su učenici i mladež, a jezici koje najčešće uče su engleski, njemački i talijanski.

Kraći programi

The Reasons You’ll Love It

Poduku djece i odraslih

TUTOR organizira poduku djece i odraslih prema programima osmišljenim za potrebe polaznika. Zadovoljni smo kad naši polaznici prepoznaju svoj napredak i osjete kako je proizišao iz zajedničkog truda.

Poduku djece i odraslih

TUTOR organizira poduku djece i odraslih prema programima osmišljenim za potrebe polaznika. Zadovoljni smo kad naši polaznici prepoznaju svoj napredak i osjete kako je proizišao iz zajedničkoga truda.

Program ranog učenja engleskog

Program ranog učenja engleskog jezika za predškolsku djecu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je pozitivno stručno mišljenje o programu. Trudimo se da naši polaznici aktivno koriste jezik u skladu sa svojim potrebama, da unaprijede svoje znanje stranoga jezika i uživaju prilikom učenja.

Program ranog učenja engleskog

Program ranoga učenja engleskoga jezika za predškolsku djecu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je pozitivno stručno mišljenje o programu. Trudimo se da naši polaznici aktivno koriste jezik u skladu sa svojim potrebama, da unaprijede svoje znanje stranoga jezika i uživaju prilikom učenja.

Polaznici aktivno koriste jezik

Programi se provode u manjim skupinama gdje se osobita pozornost pridaje aktualnim interesima svakog polaznika, te imaju obilježje otvorenog, situacijskog pristupa koji podržava polaznikove ideje, inicijative i spontana stvaralačka ponašanja

Polaznici aktivno koriste jezik

Programi se provode u manjim skupinama gdje se osobita pozornost pridaje aktualnim interesima svakog polaznika, te imaju obilježje otvorenog, situacijskog pristupa koji podržava polaznikove ideje, inicijative i spontana stvaralačka ponašanja

Stručna podrška

Stručna podrška u profesionalnom izgrađivanju ostvaruje se na svim razinama od planiranja, provedbe, protokola praćenja pa do procjene i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa.

Stručna podrška

Stručna podrška u profesionalnom izgrađivanju ostvaruje se na svim razinama od planiranja, provedbe, protokola praćenja pa do procjene i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa.

Voditelji naših programa

Voditelji naših programa redovito se stručno usavršavaju za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba polaznika, a višegodišnje iskustvo u radu, kontinuitet i izazov postignutim rezultatima u podučavanju, stalan su poticaj za daljnji rad.

Voditelji naših programa

Voditelji naših programa redovito se stručno usavršavaju za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba polaznika, a višegodišnje iskustvo u radu, kontinuitet i izazov postignutim rezultatima u podučavanju, stalan su poticaj za daljnji rad.

Učenje u TUTORU

Praćenje i detaljno pripremanje od strane mentora te sudjelovanje na stručnim sastancima, seminarima i radionicama koje se mjesečno organiziraju u našem centru, potiču timski rad i pozitivno usmjerenje u promicanju metoda i strategija u podučavanju stranih jezika

Učenje u TUTORU

Praćenje i detaljno pripremanje od strane mentora te sudjelovanje na stručnim sastancima, seminarima i radionicama koje se mjesečno organiziraju u našem centru, potiču timski rad i pozitivno usmjerenje u promicanju metoda i strategija u podučavanju stranih jezika

Tutor centar

Svi vole učiti s nama.