Dobro došli na naše stranice

Živi jezici i kulture stalno se mijenjaju. Ljudi utječu jedni na druge načinom govora i pisanja. Novi mediji daju jezicima nove mogućnosti razvoja. Jezik kao sredstvo komunikacije u svakodnevnom okruženju najbolje potvrđuje potrebe naših polaznika i potiče na produktivno učenje

Usluge

O nama

TUTOR-CENTAR ZA PODUKU STRANIH JEZIKA d.o.o. za usluge djeluje od 2008. godine i ostvaruje programe poduke stranih jezika polaznika svih uzrasta na više lokacija u gradu Zagrebu.

Trudimo se odgovarati na potrebe naših polaznika kvalitetom podučavanja, a dosadašnji uspješni rezultati pokazatelji su i smjernice za daljnje usavršavanje

Cilj nam je da naši polaznici unaprijede znanje stranoga jezika, aktivno ga koriste i uživaju prilikom učenja.

Želimo da kroz naše stručno vodstvo mogu iskazati i upotrijebiti stečeno znanje i iskustvo.

Najveći broj naših polaznika su učenici i mladež, a jezici koje najčešće uče su engleski, njemački i talijanski.

TUTOR organizira poduku djece i odraslih prema programima osmišljenima za potrebe polaznika.

Više o nama

Počnite sa učenjem već danas

Nazovite nas i zakažite prvi sat za vaše dijete već danas

  • 091 5090 205‬

Programi

Programi se provode u manjim skupinama gdje se osobita pozornost pridaje aktualnim interesima svakoga polaznika, te imaju obilježje otvorenog, situacijskog pristupa koji podržava polaznikove ideje, inicijative i spontana stvaralačka ponašanja, a sve kako bi mogli iskazati i upotrijebiti stečeno iskustvo i znanje.

Vise o programima

STRANI JEZIK

VIŠE

ŠPUD

VIŠE

EDUKACIJE

VIŠE
Kontakt
Address Mada Center 8th floor, 379 Hudson St, New York, NY 10018 US
Lets Talk +1 800 1236879
General Support [email protected]

CJENIK I TERMINI NAŠIH PROGRAMA

Kreativnost, integritet i inovacije

CJENIK